Brancheforening for fotografer i Danmark.

Medlemmernes kerneydelser er fotografi, filmproduktion og rådgivning.


Foreningen repræsentere stærk faglighed og er en uafhængig forening hvor medlemmerne alle har taget afgang fra en af statens fotografuddannelser eller på anden vis har opnået samme kompetenceniveau.


Foreningen arbejder for at sikre høje standarder, tillid til medlemmerne og deres ydelser og de bedste vilkår for faget og dens udøvere.

Medlemmerne virker for hinanden, uddannelserne, ophavsret og branchen i det hele taget.


Medlemmer bærer alene retten til beskyttet mærke M.f.f. i forbindelse med deres person og fotografiske virke.

-------------


The Society of photographers in Denmark.

Members' core services are photography, filmproduction and advisory.


The Society represents strong proficiency and is a independent association and members all holds a recognized education in photography or otherwise achieved the same level of competence.


The Society works to ensure high standards, confidense in the members and their work and allso the best conditions for the profession and its practitioners.

The members operate in support of each other, the educations, copyrights and the industry as a whole.


Members alone are entitled to wear the protected brand, M.f.f. in connection with their person and photographic work.

© Fotografforeningen 2019